Et Klodeproblem løst?

Kristiania Radio i Forbindelse med Mars.

Morgenposten/Dagens Nyt, 1.4.1919: Det vidunderlige er hændt! Et av Verdensaltets dypeste Mysterier er opklaret! Der findes Beboere ogsaa paa andre av vort Solystems Planeter. Og Beviset?

Kristiania Radio er inat traadt i traadløs Forbindelse med Planeten Mars.. Den gamle Mythe om, at denne Planet huser levende Væsener likesom vor egen Jord, er saaledes bekræftet, takket være vort Aarhundredes geniale Videnskap og ikke mindst den geniale Opfinder av den traadløse Telegrafi, Italieneren Guglielmo Marconi (f. 25. April 1874).

[…]

Igaaraftes Kl. 10¼ ringte en av «Dagens Nyt»s Telefoner.

– Det er Telegrafdirektør Heftye, – kan der komme en Man op til Kristiania Radio, – helst straks, det tør være, der kan meddeles Ting av den høieste Interesse.

Den elskværdige Telegrafdirektør skalv i Stemmen, vi forstod han var spændt og bevæget.

Faa Minutter senere fôr vor Medarbeider i en Bil med ulovlig Fart til Majorstuen. Tryvandstrikken Kl 10½ hadde fløitet. Vor Mand slænger sig paa, idet Vognen sætter sig i Bevægelse.

Vi gir vor utsendte Medarbeider Ordet:

Jeg kom til Frognersæteren Station præcis Kl. 11.05, fulgte et Skispor opover til Tryvandshøiden og stod snart ved de mægtige Master for den Traadløse. Det duret og sang flerstemmig fra de mange Traade. Og der oppe i Bakken lyser det fra Stationens Vinduer. Et mystisk gyldent Skjær i denne nedsnedde Skog.

[…]

Resten av reportasjen i Dagens Nyt/Morgenposten leses best i originalversjon her. Men sjekk datoen da, De!