Melkenøden

Aftenposten, 27.3.1918: Køer udenfor melkeudsalget har der været hver dag i længere tid. Nu foran helligdagene er der naturligvis end mere trængsel, – mest af barn, som jo nu har skoleferie og da kan anvendes til at staa den time eller to, det kan tage for «at komme til».

Meierierne og udsalgene søger at rationere og fordele, saa godt de kan. Nogen skik og orden paa melkefordelingen, saa hver familie faar sit efter trang og behov, bliver der dog ikke uten melkerationering med gjennemført kortsystem.

Nu gaar det ofte for sig saadan, at der i en kø staar og venter flere «repræsentanter» for en og samme familie. Eller der sendes fra familier barn til forskjellige udsalg til melkehentning. Paa kort er jo nu melk et forholdsvis billig næringsmiddel.

Der bliver uretfærdig fordeling. Gamle og svagelige folk kan saaledes ikke give sig til at staa i kø i timevis. Og usikkert er det, om man faar noget ved at stille sig op der. Kø-trengselen af barn giver ofte anledning til uhyggelige scener. Og de mange konstabler, som sættes til at passe disse køer, kunde vel ogsaa anvendes paa en tjenligere maade.

Der maa rationering til, saa enhver kan være tryg for at faa af den yderst knappe melketilførsel, hva familien rimelig tilkommer, barn, gamle og syge først og fremst.

Kristiania rationeringskontor venter kun paa besked fra Provianteringsdepartementet, for at gaa i gang med melkerationeringen.