Utsikten fra Ekeberg (10 a og b)

– Det var et fint bilde. Det kan jeg bruke.

Sånn må de ha tenkt – enten far eller sønn Dalager. Begge het Mathias, men faren het Mathias Ferslev Dalager, mens sønnen het Mathias Anton Dalager. Hvem som var først til å plagiere Christian August Lorentzens utsiktsbilde fra Ekeberg er litt uklart, men det er i hvert fall sønnen som har laget det flotte maleriet som du ser øverst på siden her.

C.A. Lorentzen hadde også malt sitt bilde, men når det ble så viden kjent, var det nok fordi Georg Haas hadde laget et kobberstikk som ble distribuert i et stort opplag. Deretter var det fritt fram for andre å lage sin egen versjon, og Mathias Anton malte altså sitt i 1822 – 32 år etter Lorentzens maleri. Da hadde det skjedd flere ting med utsikten som gjorde at Dalagers bilde ikke lenger var helt i overensstemmelse med virkeligheten, men siden han antagelig satt i Trondheim og malte bildet sitt, var det ikke så lett å vite. Han hadde riktignok kledd personene i forgrunnen i mer moderne tøy.

Kobberstikk av Georg Haas, basert på Lorentzens maleri.

Også faren, Mathias Ferslev Dalager, kopierte Lorentzen – eller kanskje kopierte han sønnen sin, eller så var det sønnen som kopierte faren. Det finnes også flere versjoner av begge, det kan man blant annet se ved å telle buskapen nede på jordet.

Dette bildet er det senior som har laget. Tror vi.

Så er spørsmålet hvor original Lorentzen egentlig var. Carl W. Schnitler, nestoren i norsk kulturhistorie, mente at Lorentzen var så sterkt inspirert av Erik Pauelsen, som hadde vært i Norge et år før ham, at Lorentzens bilder fra Norge grenset til plagiat, de også. Men skissen vi har etter Pauelsens besøk på Ekeberg er for utydelig til å si noe nøyaktig om dette.

Dalager senior var egentlig dansk og kom flyttende til Trondheim i 1796 der han ble tegnelærer ved realskolen og Waisenhuset. Det varte til 1805 – da fikk han sparken – og så gikk det ganske dårlig med økonomien en lang stund. Sønnen Mathias Anton ble født i Trondheim i 1797 og ble kunstner som sin far.

Det foreligger en rekke bilder som de to har produsert, og mange av dem er av stor kulturhistorisk verdi – blant annet maleriene som ble laget i forbindelse med Karl Johans trondheimsbesøk i 1835, som tilskrives Dalager senior.