Nye kommunale parkbænke.

Parkbenk i Kristiania 1924. Foto: Herman Neupert, Folkemuseet.

Aftenposten, 15.2. 1918: Bænkespørgsmaalet har gjentagne gange været oppe i forbindelse med kommunens parker og anlæg. Det er unægtelig et ganske vigitg spørgsmaal. At faa en bænketype, som fuldt ud tilfredsstiller, er ingenlunde let. Bænken skal være god og bekvem at sidde paa. Den skal virke pen og prydelig i parken. Den skal være saa solid, at den taaler den behandling, som vort publikum fremdeles er tilbielig til at underkaste parkbænke, – ikke netop videre nænsomt.

[…]

Saa har bygartner Røhne taget sig fore at tegne og lave model til en ny bænketype for Kristianiaparkerne, en pen, god, sterk bænk. Bygartnerens model gjengives ovenfor. Det brede bænkesæde er lidt buet. Ryggen noget tilbagebøiet. Formen idethele kraftig. Farven hvid med graat stænk.

Modellen er sendt magistrat og parkudvalg til approbation. Godkjendes den, er det meningen efterhvert at afløse samtlige nuværende parkbænke med denne nye, foruden at den straks vil blive taget i brug i nyanlæggene, – bare i Birkelunden vil der, naar lundens oparbeidelse er færdig, udkræves flere hundrede bænke. Det kommunale bænkebehov er i det hele meget stort.