Broovergang over jernbanens spor i Bispegaden.

Bispegata ca 1900. Ukjent foto, Oslo museum.

Aftenposten, 14.2. 1918: Der har ofte været klaget over den ulempe for færdselen, som forvoldes ved jernbanens spor over Bispegaden. Jernbanens lossearbeideres forening anfører, at arbeidere, som skal hjem til middag i Oslo, undertiden maa vente ved grinden op til 20 minutter, medens jernbanevognene passerer over. Der er ansøgt om en bro for fodgjængere over sporet. Veiudvalgets formand med tilslutning af Oslo selskab har da taget sagen op. Hovedbanen vil ikke modsætte sig en broovergang og vil i sin tid bekoste dens eventuelle flytning, men er uvillig til at bidrage noget. Magistraten anbefaler en broovergang af træ, af veichefen ansaaet til 8650 kr. Veiudvalget er enig heri.

Formandskabet sendte igaaraftes sagen til finansudvalget.