En auktion i Kirkedepartementet.

Aftenposten, 4.2. 1918: Dronningens gade 15, hvor Kirkedepartementet i lange tider holdt til huse, blev i formiddag bortauktioneret til nedrivning og fjernelse. Paa tomten skal den resterende halvdel af den nye posthusgaard opføres.
Det gamle hus saa noksaa medtaget ud, da auktionen begyndte ved 11-tiden. Der var fremmødt en hel del kjøbelystne, men de, som havde troet de skulde faa en liden del af det fordums kirkedepartement for en spotpris, blev meget skuffet.
Som bekjendt var Norges første storthingssal indredet her, men der – sammen med en del gipstage – forlængst anbragt paa Folkemuseet, hvor ingen auktionarius kan røre den med sin hammer. Der blev først og fremst solgt ovne, gamle, gode koks- og vedovne. Disse sidste kom især noksaa høit op i pris. Og siden gik man over til at sælge døre, vinduer og panel – alt til rimelige priser. I bygningen findes en mængde stort, solid tømmer, som ganske sikkert vil blive betalt godt. Hele gaarden skal være nedrevet inden udgangen af februar, saa husets mange nye eiere gaar i gang med nedrivningsarbeidet straks. Auktionen fortsættes i morgen.
Omkarteringskontoret og Reisekontorerne, som har holdt til her lige til det sidste, blev ilørdags og igaar flyttet over til det nye posthus’ vestfløi.

Den gamle stortingssalen er bevart og kan beskues på Folkemuseet.