Den kommunale middagsservering.

Et nyt kjøkken under planlæggelse paa Hammersborg.

Sekundærstasjonen i Hausmanns gate 16. Foto: A.B. Wilse, 1924, Oslo museum.

Social-Demokraten, 25.1. 1918: Det nye kommunale elektriske kjøkken i Sekundærstationen ved Ankertorvet vil bli færdig omkring 1. februar. Ved 2 kokninger kan der fremstilles ca. 11,000 portioner mat. Men der kan ogsaa foretages 3 kokninger i døgnet, hvorved antallet av portioner kan drives op til 16 a 17,000. Saasnart dette kjøkken blir færdig kan kommunen imøtekomme kravene fra en del fabrikker, som ønsker at servere varm mat; men som ikke kan indrede kjøkken selv.

Alle de fabrikker som paa nogen maate selv kan indrede fuldt kjøkken bør gjøre dette, for selv med Sekundærstationens kjøkken vil sikkert den kommunale varmmatproduktion ikke strække til.

Folkekjøkkenkomiteen planlægger nemlig servering i stor stil av denne billige varme mat.

Der er skedd henvendelse til Kristiania Dampkjøkken, om dette vil aapne sine store sale til aftenservering av den kommunale mat. Likeledes har man tilskrevet restauratørforeningen og arbeidersamundene om samme sak.

Det maatte kunne gaa an, at der i arbeidersamfundenes møtesale indrettdes middagsservering fra det kommunale kjøkken, og i andre lokaler, f.eks. Dampkjøkkenet, en del restauranter og muligens paa skolerne blev igangsat afenservering med retter fra det kommunale kjøkken. Det er dette komiteen har tænkt at faa i gang, og vi gaar ut fra, at saavel Kr.a Dampkjøkken som arbeidersamfundenen og restauratørerne vil stille sig velvillig til komiteens henvendelse og gi hurtig og imøtekommende svar.

Der vil nemlig altid være en mængde mennesker, som ikke kan faa middagsservering paa sit arbeidssted. Disse er under rationeringen særlig uheldig stillet, idet de er henvist til tørkost uten at kunne skaffe sig tilstrækkelig med smørrebrød. De maa da lide nød.

Komiteen er klar over at denne servering sammen med hvad fabrikkerne kan ta vil overstige de to kommunale kjøkkeners ydeevne.

Man har derfor gaat i gang med planlæggelsen av et tredje kjøkken paa brandvæsenets øvelsestomt paa Hammersborg. Dette skulde bli av omtrent samme størrelse som kjøkkenet i Sekundærstationen og kunne produsere omkring 10.000 portioner pr. dag. Ved forcert drift en kokning til.

[…]

Naar disse 3 kjøkkener er kommet i drift vil der til sammen kunne fremstilles henimot 50,000 portioner varm mat pr. dag.