Norsk Elektrisk & Brown Boveri indretter folkekjøkken for arbeiderne.

Aftenposten, 18.1. 1918: Vore store industrielle bedrifter søger mere og mere at lette den trykkende dyrtid for sine arbeidere og funktionærer. Nu sidst er det Norsk elektrisk & Brown Boveri, som mandag, da rationeringen begyndte, aabnede et stort folkekjøkken, hvor arbeiderne kan hente sin middagsmad.

Før pleiede arbeiderne enten at have med sig smørbrød og melk eller kaffe eller at besøge de nærliggende spisesteder. Nu er her jo imidlertid brødrationering og knapt med melk og kaffe, og Norsk elektrisk har derfor sat sig i forbindelse med Akers provianteringsraad, som staar for hele madarrangementet.

Hver lørdag kjøber arbeiderne hver sit hefte med fem middagsbilletter til en pris af kr. 1.75 pr. hefte eller 30 øre pr. maaltid. For denne pris faar de saa kl. 1 hver dag udleveret en portion kraftig middagsmad.

Middagsmaden udleveres i smaa nette blikspand med plads til suppe og kjødret. Kosten er meget nærende og kraftig; mandag fik de saaledes erter, kjød og poteter, tirsdag labskaus og sødsuppe, onsdag pølse og melkevelling. Madlavningen besørges af en bestyrerinde med fire hjælpersker, og en halv times tid før madtid kommer fire kontorassistenter og sætter hanker paa spandene osv.

Naar kl. ringer 1, størlmmer arbeiderne til og stiller sig i kø. Hver arbeder har sit madnummer, som han afleverer sammen med en billett. Uddelingen foregaar med en eksemplarisk hurtighed – de 400 arbeidere faar alle mad i løbet af 7-8 minuter. I anden etage i kjøkkenbygningen er der indrettet spiseværelser.

Hele arrangementet har ikke kostet saa lidet penge. Verkstedet betaler 15 øre i tillæg for hver madportion, saa alene det beløber sig til 20-25.000 kr. om aaret. Dertil kommer indredningen af kjøkkenet, kjørler, madspand m.v.  Selvsagt er arbeiderne meget fornøiet med arrangementet.