Forrygende snestorm omkring Kristianiafjorden.

Det snødde i 1941 også - her fra Frognerveien. (Foto: A.B. Wilse, Byarkivet)

Aftenposten, 8.1.1918: Snestormen, som begyndte i juledagene nordpaa og rasede med uhyggelig kraft, er for hver dag langsom men sikkert rykket længere sydpaa, og igaar eftermiddag naaede den Kristiania. Det begyndte saa idyllisk med friske smaa snedrev, som fik alle sportsmennesker til at gnide sig i hænderne. Men længe skulde ikke herligheden vare. Snart begyndte vinden at tude gjennem gaderne, intensere og intensere, eftersom det led udpaa dagen. Hei, hvor den hvinede gjennem gaderne og gjorde kolbøtter rundt gadehjørnene, saa godtfolk rent mistede pusten. Fortaugene blev som blankpolerede, mens snedrevet stod som en tyk mur i gaderne.

Sporvognene blev fulde i et øieblik og kavede sig kun langsomt frem mod stormen og sneen. Forbi holdepladse, der sortnede af forfrosne medborgere, der kastede vemodsfulde, misundelige blikke efter de faa lykkelige inde i vognene. Sporveiene havde for øvrig mange vanskeligheder at kjæmpe mod. Snømængderne, der hvert øieblik drev sammen i skinnegangene, voldte megen forsinkelse og uorden i ruterne, særlig gjorde dette sig sterkt gjældende for ruterne til Vaalerengen, Grefsen og Ullevaalsveien. Sporveiene havde alle sine sneploge i virksomhed og havde videre engageret et stort ekstramandskab til at rense skinnerne for sne. Særlig i bakkerne var det vanskelig for vognene. Der avancerede vognene kun nogen faa meter ad gangen, mens en ihærdig sneskuffer maatte gaa foran og bane vei…

For Holmenkolbanen voldte stormen ingen forstyrrelse. Trafiken gik som vanlig. Der var en mængde akende opover tiltrods for det lide tindbydende vejr.

Paa havnen voldte snestormen ingen nævneverdig forstyrrelse. Der var fralandsvind, og da er ikke faren saa stor.

Skienstoget, som skulde være her 12.55 inat, har ikke korresponderet med Breviksbaaden, saa passagererne med denne maa overnatte i Brevik. Toget kom hid vel en halv time forsinket. Bergenstoget var ca. 50 minuter og udenlandstoget omtrent en time.

Snestormen synes at have raset verst omkring Kristianiafjorden. I Stavanger var der igaar omtrent helt stille, det samme melder vor korrespondent i Elverum.