Brannen i Christiania 14. april 1858

«De afbrände quarterene i Christiania, från telegrafhuset åt østre gade.» kan vi lese i påskriften på denne albumsiden som ble oppdaget i et album som har tilhørt Dronning Louise av Sverige (1828-1871). Brannen det dreier seg om er Christianiabrannen i 1858. Brannforløpet startet natten til 14.april i Dronningens gate 22, og spredte seg raskt. Flere kvartaler med 41 bygårder strøk med som følge av brannen. Dette fotografiet er ett i en serie på ni fotografier som dokumenterer brannruinene i albumet. Østre gate var strekningen fra Egertorget til Jernbanetorget som i dag er en del av Karl Johans gate. Vi ser deler av kvartalene sør for gaten som er helt lagt i ruiner.

Christiania. April 1858. Fra Dronning Louises album. Albumin. 19,5×16,3 cm. Foto: Mathias Hansen (1825-1903). Nasjonalbiblioteket.

Vi kjenner ikke til at det hverken er skapt eller bevart andre fotografier som dokumenterer denne hendelsen. Illustreret Nyhedsblad slo saken stort opp og bilder fra brannen ble publisert i form av xylografier og etter hvert internasjonalt i Illustrated News of the World. Det ser ikke ut til at disse ble basert på fotografier, noe som etter hvert ble standard.

Slutten av 1850-tallet er en overgangsperiode i fotohistorien der «daguerreotypiet», som skapes i direktepositiv, etter hvert må vike plassen for «fotografiet», negativ-positiv metoden som gir muligheter for billigere produksjon og ikke minst mangfoldiggjøring. Dette fotografiet, papirpositiv, er opplimt på fotografens kartong med blindstempel der det står «Math Hansen, CHRISTIANIA, HKH KRONPRINDS CARLS PHOTOGRAPH». Mathias Hansen, offisiell hoffotograf, var tidlig ute som «photograph» og noe av det tidligste vi har av denne typen materiale er fra hans reise med Kronprins Carl i 1856. Her, to år senere, leverer han dokumentasjonsfotografier fra brannruinene til det svenske kronprinsparet. Hansen har gjort sine opptak etter at brannen er slukket. Opptakene er gjort dels med tanke på å sette fotografiene sammen til panoramaer ved at motivene overlapper hverandre.  I branntomtens utkant, helt til høyre i bildekanten ser vi delvis et tårn, det er den nye brannstasjonen i Christiania, ferdigstilt i 1856.


Av Arthur Tennøe, Nasjonalbiblioteket


(Denne artikkelen er tidligere publisert i «Historikeren», internbladet til Den norske historiske forening.)

Lyst til å få et tips om nye saker på Oslohistorie? Klikk her.