Jernbanetorvets nye ansigt.

Foto: Ragnvald Væring, ca 1920, Oslo museum.

Aftenposten, 28.12.1917: S. H. Lundhs nye bygning paa Jernbanetorvet nærmer sig nu sterkt fuldførelsen. Den er opført med næsten amerikansk fart i løbet af et halvt aar efter tegning af arkitekterne Klouman og Crawford Jensen. Byggearbeidet er udført af murermester Johan Olsen.

Foreløpig skal firmaet S.H. Lundh ikke flytte ind i gaarden. De to øverste etager er bortleiet til kontorer for jernbanen, og første etage til «Canadian Pacific Line». Ogsaa anden etage bortleies. Nabogaarden, som ogsaa eies af S. H. Lundh, skal opbygges i samme høide som den nye gaard, og faar det samme facadeudstyr. Foruden i denne gaard faar S. H. Lundh kontorlokaler i en ny verkstedbygning i Schweigaardsgade. Det nye hus har en vakker og rolig facade med enkel, kraftig ornamentik. Taarnet, som vil blive prydet med et uhr, virker naturlig opbygget.