Motorbaadhavn i Frognerkilen.

"Kongen" som pendant til "Dronningen".

Aftenposten, 14.12.1917: Ønskeligheden og nødvendigheden af at skaffe Kristiania en tidsmæssig og passende beliggende havn for byens voksende motorbaadflaade har længe været fremholdt af vore motorbaadeiere, og «Norsk Motorblad» udkaster i sit julenumer en plan til et sligt havneanlæg straks indenfor Framnæsbryggen. Udover den grunde, som strækker sig fra den saakaldte Norgreentomt ret ned for Leiv Erikssøns gade, tænkes bygget på en molo et par hundrede meter ud i Frognerkilen i retning af «Dronningen». Idenfor denne molo vil man langs den vordende strandpromenade kunne faa en saa ideel motorbaadhavn som vel mulig.

Paa Norgreentomten tænkes der – som en pendant til «Dronningen» – bygget en stilfuld restaurantbygning, «Kongen», tilgjængelig for det spadserende publikum og med klub- og selskabslokaler m.v. En saadan restaurant med udsigt til fjorden, med alt dens liv, vil ganske vist betyde en stor vinding for Kristiania, som tiltrods for sin karakter af havneby jo merkelig nok ikke eier en eneste mondæn restaurant i fjordens umiddelbare nærhed. Se bare hvor ganske annerledes man i saa maade har forstaaet at indrette sig i Europas store havnebyer – Strømparterren i Stockholm og pavillonen paa Langelinje i Kjøbenhavn f.eks., for ikke at gaa længere end til vore nabolande. «Kongen» vil sikkert blive et ligesaa yndet samlingssted som disse – ikke bare i sommerhalvaaret, men ogsaa ved vintertid, da baadhavnen ved Strandpromenaden vil kunne danne den herligste skøitebane af verden med anledning til langturer udover Frognerkilen, skriver det nævnte blad. Mellem motorbaadhavnens molo og «Dronningen» har man en ideel startlinje ved motorbaadracer som ved seilbaadstevner og kaproninger.

Endnu er der, saavidt vides, ikke fra kommunens side fastslaaet nogen bestemt plan for Frognerkilens fremtid. Ved den idékonkurrence angaaende Kristianias fremtidige havnearrangement, som blev holdt for nogen aar siden, var imidlertid Frognerkilen i de fleste udkast medtaget som et ideelt bassin for de smaa baadhavnanlæg, som utvilsomt hører med i enhver større havnebys fysiognomi.