«Haandverkeren» i ny og forbedret skikkelse.

Aftenposten, 20.11.1917: Siden direktør Coll den 16de i forrige maaned overtog «Haandverkeren», har lokalerne der gjennemgaaet en stor forandring til det bedre. Hele kafeen er oppudset, saa den har faaet et festlig og lyst præg. Der bliver nu varmt frokostbord forestaaet af en fransk kok i hvid habit foran en hel del dampende kobberkjørler.

I spisesalen i anden etage er der kommet et enkelt, solid og smukt møblement, som direktøren har kjøbt paa den store auktion paa Hotel Bristol, Kjøbenhavn. I samme etage er der indredet tre solid og pent møblerede kabinetter beregnet paa mindre selskaber. Da Sjømandsforeningen, som i mange aar har holdt til huse i Haandverkeren, nu skal flytte, skal ogsaa denne foreningslokaler indredes til selskabsrum.

Hr. Coll har alt i alt kostet ca. 100,000 kr. paa montering og oppudsning af lokalerne. Malermester Wilhelm Krogh Fladmark har forestaaet oppudsningsarbeiderne.

Hvor stor den forretning er, som hr. Coll nu forestaar, faar man et indtryk af, naar det oplyses, at der samtidig i «Haandverkeren» kan bespises ca. 1600 mennesker, naar udstillingssalen, som rummer ca 600, ogsaa tages i brug. I «Haandverkerens»s maddepartement arbeider ca. 70 mennesker.

Hr. Colls arbeidsprogram er stadig at forbedre lokalerne og samtidig gjøre alt for at opretholde det ry, som «Haandverkeren» i Bentzens tid fik for at være et godt madsted.

 

Nå kan du få et gratis tips om de viktigste nye sakene om Oslos historie.

Fyll inn adressen din under – og helst navnet ditt også. Følg oss gjerne på Facebook også!


Widget not in any sidebars