Ny bok: Vøienvolden på Sagene

Vøienvolden i dag. Foto: Helge Høifødt/Wikimedia Commons,

Svein Solhjell har skrevet en interessant og innbydende bok om Vøienvolden gård på Sagene. Gårdens historie strekker seg tilbake til 1683, da rådmannen Johan Pettersen Bergmand sikret seg løkkeeiendommen som belønning for særlige tjenester han hadde gjort byen. Av andre eiere bør nevnes juristen og politikeren Andreas Arntzen, som var en viktig aktør i de første to tiårene etter 1814.

I 1829 gikk gården over til Gabriel J. Udnæs. Til tross for at han var haugianer, drev han også med brennevinsproduksjon. Siden var Vøienvolden i familien Udnæs’ eie helt til 1954, da Fortidsminneforeningen overtok den som en testamentarisk gave. I 1960 ble anlegget åpnet for publikum, og i dag er Vøienvolden kontorsted for Fortidsminneforeningens fylkeslag og et senter for mange lokale arrangementer.

Maridalsveien 112 ca 1960. (Foto: Karl Teigen, OM)

En hel bok som bare handler om Vøienvolden ville nok blitt mest for de spesielt interesserte. Heldigvis har Svein Solhjell også satt Vøienvolden inn i en større ramme, både tidsmessig og geografisk. Derfor får vi høre både om bymarken, om forstaden Sagene, om industrialisering og om den gangen «byen kom til Sagene», eksemplifisert gjennom trikkelinjer og leiegårder. Og Solhjell viser oss kontrastene mellom velstandslivet som preget Vøienvolden og forholdene hos nærmeste nabo i Maridalsveien 112, der det i 1865 bodde 22 mennesker på et knøttlite areal.

Men boka handler selvfølgelig også om Vøienvolden, og Solhjell formidler god kunnskap om hvem som har eid gården opp gjennom årene, om bygningene, om hagebruket og om det skiftende interiøret. Der konkrete kilder om gårdens egen historie ikke strekker til, trekker forfatteren på mer generelle kilder og bruker eksempler fra andre steder som med stor sannsynlighet er relevante for situasjonen på Vøienvolden.

Mange navn fra Vøienvoldens fortid er også nært knyttet til byens utvikling. Slik sett kan boka også leses som et bidrag til byens historieskriving. Solhjell, som i tillegg til å ha drevet med bygningsvern og lokalhistorie i mange år, er egentlig ingeniør, og beretter med sikker hånd om flere sider av industriutviklingen i området. Vøienvolden kjenner han ut og inn, og dette er derfor en utmerket guide til løkkeeiendommens historie.

Boka er rikt illustrert med fotografier, malerier, kart og tegninger.

Svein Solhjell
Vøienvolden på Sagene
218 sider
Pax forlag