Kristiania sjømandsskole.

Indvies i dag.

Sjømannsskolen fotografert i 1929 av Anders B. Wilse. (Oslo museum)

Aftenposten 16.10. 1917: Kristiania nye sjømandsskole paa Ekeberg indvies høitidelig i dag. Skolen har jo været i brug i nogen tid. I dag aabnes den officielt.
Der er fuld grund til at markere aabningen, – presentere den nye sjømandsskole som det, skolen er: et i sit slags enestaaende anlæg, mægtig, slotslignende, dominerende i det ydre og udstyret med alle nutidens bedste hjælpemidler til uddannelse af en sjømandsstand som yderligere kan udvikle og befæste norske sjøfartstraditioner. Den nye sjømandsskole er en mønsterskole, som flere lande nok kan tage lærdom af.
Landet trænger og vil trænge dygtige sjømænd. Skolen paa Ekebergaasen viser, at Kristiania kommune har forstaaet sin forpligtelse til at sørge for den bedst mulige uddannelse, samtidig som skolebygningen er givet en æresplads.
I 1ste etage mod vest ligger den store foredrags- og demonstrationssal med plads for 250 tilhørere. Her skal holdes ogsaa almindelige foredrag om sjøfartsspørsmaal, landsmøder for styrmænd og skippere o. lign. Mod nord ligger den fysiske og elektriske modelsal. Bygningens østside optages af stuertskolen for indtil 30 elever. I 2den etage 11 klasseværelser: 5 styrmands, 2 høiere og 4 almindelige skibsførerklasser. I 3die etage administrationskontor m.v. I 4de etage rum for kompasskorrigering, kikkertværelse og salen for radiotelegraferingskurset m.v.
Og paa bygningens tag 4 taarne med rum for den traadløse, indretninger for tidskuglen, signalmaster etc.