Vettakollen kurhotel færdig.

Aftenposten 6.10.1917: Onsdag den 10de oktober vil dr. I.C. Holms nye rekreations- og hvilested «Holmsborg» blive aabnet. «Holmsborg» ligger 3 minuters gang fra Skaadalen og 5 minuter fra Vettakollen station.
Det har taget vel 1 ½ aar at faa det nye kursted færdig, arbeidsforholdene har været vanskelige, og i flere maaneder stod arbeidet saagodtsom stille.
«Holmsborg vil give plads til ca. 60 gjester, og alt fra aabningsdagen af bliver der fuldt belæg. Gjesterne er for det meste norske – der er bare enkelte udlændinger iblandt.
Den vakre bygning er tegnet af dr. Holms søn, arkitekt O. J. Holm.