Ca. 200 privatbiler og motorcykler paa lystture knebet søndag.

Hva hjalp det vel om hadde kjøpt ny bil hos Bertel O. Steen i 1916, om man ikke fikk kjøpt bensin i 1917? (Foto: Teknisk museum)

Aftenposten, 19.9.1917: Lørdag morgen indeholdt Kristianiaaviserne en meddelelse fra Provianteringsdepartementet om indskrænkningerne i benzinforbruget. I dette opraab blev det indskjærpet bileierne ikke at bruge bil eller motorcykel, uden at der «bevislig forelaa nødvendig behov for kjøretøiets anvendelser».

Da Provianteringsdepartementets benzinkontor imidlertid har havt mistanke om, at bileiernes opfattelse af «nødvendig behov» ikke helt faldt sammen med departementets, blev der sidst søndag sat ud fem kontrolposter ved hovedveiene til Kristiania. Der blev saa noteret alle private biler og motorcykler, som kjørte ud af og ind til byen. De fleste blev knebet ved Skøien, men en hel del blev ogsaa noteret i Oslo, hvor der stod kontrolpost i Ljabroveien.

Fuldmægtig Fritzvold ved benzinkontoret oplyser paa vor henvendelse, at der blev noteret flere hundre bilnumere. Man maa imidlertid gaa ud fra, at flere biler er noteret to eller tre gange, men mellem 150 og 200 forskjellige biler er dog sikkert blevet knebet. Bilernes eiere vil nu blive afkrævet en forklaring, – kan de ikke svare for sig, vil fartsmerket øieblikkelig blive taget fra dem.

– Kan certifikatet blive taget fra dem?

– Nei, det er en politisag, som departementet intet har med at gjøre. Vi kan bare tage fra dem benzinen. Bileierne tror øiensynlig, at naar de bare har faaet fartsmerke, kan de kjøre naar og hvor de vil. Men det vil der nu blive sat en stopper for. Folk har bare faaet benzin til presserende forretningsture – ikke til lystture. Departementet arbeider for tiden intenst med sagen, og man vil gaa frem med stor strenghed.

For øvrig synes jo den tid at nærme sig, da al privat automobilkjørsel maa stanse. Benzinforbudet er nærmere, end folk aner.

Kriseløsning: Biler med gassballong på taket fyller gass i Grensen,
september 1917. (Foto: Skarpmoen, ArbArk)