Et Kristianias «Saltsjøbaden».

Et stort kurhotel, sommerrestaurant og sjøbad.

Hukodden med Villa Grande i bakgrunnen i 1926. Ikke noe kurbadhotell, altså... (Foto: A.B. Wilse, Oslo museum)

Aftenposten 7.9.1917: Bygdønæs skal som bekjendt forsvinde som sommerforlystelses-etablissement. Der skal blive tomter for privatfamilier. Meddelelsen herom var et haardt slag for de mange, som glædede sig over at kunne drage derud om sommerkveldene.

Nu ser det imidlertid ud til, at byen skal faa noget, som er ti gange større og bedre end Bygdønæs, nemlig et stort etablissement à la Saltsjøbaden ved Hukodden paa Bygdø. Det sidste sted i byens nærhed – Hovedøen undtaget – hvor der endnu er store muligheder for et saadant etablissement.

Planen er ikke ny, men da generaldirektør Eyde kjøbte det hele og begyndte at bygge en stor enebolig derude, blev der slaaet en streg over den. Initiativet kommer forsaavidt i den 11te time. En række af byens første mænd har taget sagen op, og begivenhederne vil forhaabentlig nu følge slag i slag.

Vi har i denne anledning henvendt os til generaldirektør Eyde, som udtalte.

– Jeg anser det for at være af saa stor betydning for hovedstaden at faa et sligt sted at jeg, tiltrods for at planlæggelsen og bygningen af min privatbolig derude i lang tid har været under arbeide, har besluttet mig til at give afkald paa det hele. Jeg anser ogsaa stedet glimrende egnet for realisationen af en slig plan, Arealet er hele 22 maal og der er vel en kilometer strandlinje. Til eiendommen hører ogsaa den deilige gamle Rutlidparken. Kongeskogen grænser ligeop til den.

– Selv faar jeg da forsøage at nøie mig med min gamle eiendom Braaten, sluttede hr. Eyde.

Ifølge «Norsk tidsskrift for hotel- og turistvæsen» har sagkyndige, som efter opdrag har befaret eiendommen, udtalt, at den byder de mest ideelle betingelser for oprettelsen af et moderne kurhotel, badeetablissement og sommerrestaurant med fornøielsesafdeling, og medicinske autoriteter har ligeledes givet planen sin uforbeholdne tilslutning.

Hotellet er beregnet paa drift hele aaret, og planlægges med mindst 250 senge, alt indrettet efter fuldt europæisk mønster og saa komfortabelt og hyggelig som mulig. Det er tanken, at hotellet skal holdes helt skilt fra sommerrestauranten og sjøbadet; de tænkes anlagt ved Hukodden, som ligger i en ganske betydelig afstand fra det sted, hvor hotellet efter planen skal opføres.

[…]