Brændselscentralens anlæg.

Norges største vedhuggerier, – ved Grefsen og paa Filipstad.

Vedsentralen på Grefsen/Storo, fotografert av Anders B. Wilse i 1920. Oslo museum.

Aftenposten, 23.8.1917: Brændselscentralens kontraherede 211,000 favne ved og tømmer har alt i nogen tid strømmet ind til byen. I de sidste dage er strømmen vokset vældig, – Kongsvingerbanens, Smaalensbanens, Gjøvikbanens transportevne er spændt til det yderste, med extratog hver nat.

Vedtogene dirigeres til brændselscentralens store lagerpladse og vedhuggerier i og ved byen. Man har tomterne i Schweigaardsgade, St. Halvardsgade, paa Storo, samtlige med sidespor fra jernbanen, sag- og kløvemaskiner, til dels overbyggede lagerpladse, kontorer, barakker m.v. Videre det store, nyopførte anlæg paa Søndre Aasen, paa et areal af ca. 80 maal. Veden indtages her direkte fra Alnalinjens hovedspor. Naar vedtogene kommer – optil 28 tømmervogne pr. tog –, lempes tømmeret af og ned skraaningen til brændselscentralens transportanlæg.

[…]

Paa Filipstadtomten er et lignende anlæg under udførelse for optagning, hugning og lagring af de vedkvanta, som kommer sjøværts. Centralen er af formandskabet bemyndiget til at indkjøbe en bugserbaad samt lægtere for til sammen 300,000 kroner. En del jernbetonprammer er alt indkjøbt. Huggeriet paa Filipstad er omtrent af samme størrelse og effektivitet som det ved Grefsen.