Pavillonspørgsmaalet afgjort.

Byggearbeidet begynder i morgen.

Aftenposten, 16.8.1917: Pavillonkomiteen holdt iformiddag møde til fortsat drøftelse af den nye pavillons beliggenhed. Man blev enig om at placere den lidt nærmere Karl Johans gade og ogsaa nærmere Universitetsgaden end det af byggekomiteen foreslaaede sted. Ovenstaaende skisse viser, hvorledes den kommer til at ligge i forhold til den gamle pavillon.

Man har allerede raseret det blomsterbed, den nye pavillon vil opsluge, og i morgen gaar det løs for alvor med arbeidet. Først skal man opføre et bastant, 2 ½ meter høit gjærde, bag hvilket – fjernt fra mængdens nysgjerrige blikke – opfyldelsen af Kristianiensernes aarelange drøm gradvis skal fuldkommes. Gjærdet bliver vel ingen pryd for strøget, men det vil nok alligevel blive lidt af et «kjælebarn», naar man tænker paa, hvilekn «fugl Phoenix» det gjemmer.

Om ca. 6 uger haaber man at være færdig med fundamenteringsarbeidet. Opførelsen af selve pavillonen vil antagelig tage et lignende tidsrum. I december skulde saa pavillonen staa der fix og færdig. Arbeidet skal indtil videre drives med 6 mand.

Den gamle pavillons skjæbne er der ikke truffet nogen bestemmelse om. Foreløpig vil den blive staaende og kigge paa sin efterfølgers tilblivelse. Antagelig vil sprække af misundelse, naar den i december engang faar se den nye pavillon i al dens glans og herlighed, saa vi dog ihvertfald, om ikke før, kan bliv kvit den, hvis da ikke direktør Aall sikrer dens jordiske levninger for Folkemuseet.