En receptskandale i Kristiania.

550 brændevinsrecepter udfærdiget af samme læge I løbet af halvanden maaned.

Doktoren: Ligger han for døden, sier De? Ja, det faar ikke hjelpe, jeg har andet at bestille nu i syltetiden. (Vittighetsbladet Hvepsen i 1917)

Aftenposten, 1.8.1917: Opdagelsespolitiet har en tid anstillet undersøgelse angaaende en læge her I byen, som I stor udstrækning har udfærdiget receptor paa brændevin. Politiet har foreløpig faaet fat i ca. 550 recepter, som lægen har udfærdiget, og som er expederet paa apothek her i byen i løbet af ca. 1 ½ maaned. Men det tør være grund til at tro, at der ogsaa her i byen er flere. Lægen har til dels selv været med og drike op brændevin, som er hentet paa recepterne. Af disse lyder en paa Aarrestad, en paa Abrahamsen og en paa Isene. Desuden finder man andre kjendte navne, f. ex. P. A. Larsen. I hvilken udstrækning navnene for øvrig er fingeret, er det ikke saa let at sige.
En person var af lægen udstyret med en liste, lydende paa forskjellige navne for hvert af byens apothek. Han havde vistnok en recept for hvert apothek. Recepterne lyder mest paa whisky, men ogsaa paa sprit. En recept – til en jormor – lyder paa to flasker champagne.
Lægen , som har negtet at forklare sig for politiet, er nu begjæret afhørt som sigtet for forbrydelse mod straffelovens § 189, som omhandler usand skriftlig bevidnelse.
Politiet har holdt paa med sagen i flere uger, og medicinaldirektøren er gjort bekjendt med den. Vedkommende læges navn er doktor G. Michelsen, Chr. 4des gade 13.