Indgangen til byen.

Aftenposten, 15.7.1917: «Aftenposten»s tegner har ovenfor givet et livagtig billede af, hvordan indgangen til Norges hovedstad fra hovedjernbanestationen – den fremtidige centralbanegaard – vil tage sig ud, naar Jernbanetorvet fremtræder i reguleret størrelse, flankeret af Den norske Amerikalinjes hus mot syd, med Karl Johans gades nedre del udvidet fra 13 til 20 eller 22 meter – der er dissens i formandskabet, om man skal vælge det ene eller det andet – og med Det danske forenede dampskibsselskabs hus reist paa hjørnetomten nr. 1.

[…]

Reguleringschefen maatte i sin tid døie spottegloser, fordi han tog op tanken om at regulere Karl Johans gade betydelig bredere fra Jernbanetorvet af, – man syntes det var en altfor dristig tanke. […]

Der er én styg plet paa det billede, tegneren ovenfor viser frem, nemlig gavlen, som stikker langt frem i gaden ovenfor Det danske selskabs tilbagetrukne hus. Der kan selvfølgelig pudses og stelles paa denne gavl. Men alligevel vil den virke skjæmmende – saalænge den staar der.

Man var opmerksom paa dette i formandskabet. Og et medlem stemte for, at reguleringens gjennemførelse skulde gjøres afhængig af, at de tre gaarde ovenfor, op til Skippergaden, reves og opbyggedes igjen samtidig.

Formandskabet for øvrig fandt imidlertid ikke, at den gode tankes realisation kunde forhales af den grund. Man fortrøstede sig – og visselig med rette – til, at med den nye tid, som nu oprinder for dette strøg, vilde gaardeierne se sin fordel i snarest at skride til ombygning og modernisering af gaardene efter den nye reguleringslinje.

[…]

Foto: Google maps