Tysk spion arresteret i Kristiania.

Oppdagelsessjef Johan Olaus Søhr hadde en travel jobb med å jakte spioner i Kristiania.

Aftenposten, 5.7.1917: For nogen tid siden arresterede opdagelsespolitiet her i byen en tysker, Frantz Hugo Gossow som mistænkt for at arbeide her som spion. Han havde da boet her i byen nogen maaneder og foretaget flere reiser til Stockholm.

Han forklarer, at han er uddannet som ingeniør, havde officersgrad og gjorde tjeneste under krigen bl. a. ved flyvevæsenet, indtil han høsten 1916 blev syg og reiste til Sverige.

Han angav først, at han opholdt sig her som forfatter og korrespondent, men har omsider tilstaaet, at han af en person i Stockholm, som han mener var tysk militær, og som sagde, han stod i nær forbindelse med den tyske legation der, blev sendt til Kristiania for at gjøre tjeneste her som spion. Hans arbeide her skulde væsentlig bestaa i at passe paa og kontrolere forskjellige personer. Han har sendt en del rapporter til Stockholm. Han fik ikke udrettet stort, og han blev derfor afskediget i april, paastaar han.

Efterforskningen er nu afsluttet, og han vil formentlig efter tilstaaelse faa dom i forhørsretten.

*

Efter hvad vi har bragt i erfaring gik tyskerens opdrag som spion ud paa at undersøge, hvorvidt de udlændinger, som i et angivelig, lovlig erinde reiste til Tyskland, samtidig havde i opdrag for en fremmed magt at arbeide som spioner. Samtidig skulde han undersøge og kontrolere, at herboende tyskere virkede og levede i overensstemmelse med Tysklands interesser.