Badene paa Hovedøen.

Siden 1ste juni besøgt af 36,000 personer – over 3 gange saa mange som i samme tidsrum ifjor.

Sjøbad III. Foto: Narve Skarpmoen, Nasjonalbiblioteket.

Aftenposten, 21.6.1917: Sjelden har vi havt en juni maaned, som har været saa egnet til at foranstalte run paa byens bad. Og hvad vort største badeetablissement, de kommunale bad paa Hovedøen angaar, viser søgningen did ogsaa en kolossal stigning fra de foregaaende aar. Fra 1ste til 19de jui i fjor var badene saaledes besøgt af 11,210 personer, det vil sige gjennemsnitlig 747 pr. dag. Iaar er i samme tidsrum besøget kommet op i 36,468, eller 2026 pr. dag.

I dag sættes den næstsidste færge, «Sjøbad V», i rute fra byen til Hovedøen. Den eneste færge, som nu ikke er ferdig, er «Sjøbad III», men den ventes at være i fuld stand om 14. dage. Naar denne sidste ogsaa kommer i rute, vil 2 færger trafikere betalingsbadene og 3 fribadene. Indtil videre gaar en færge fra Piperviken til betalingsbadene fra kl. 10 – 1 og fra 3 – 8.

«Sjøbad V» […] er bygget hos baadbygger Løvaas i Drøbak, efter ingeniør Rustads tegning. Den er forsynet med en hurtiggaaende motor og tilbakelægger distancen fra Fæstningsbryggen til Hovedøen paa 6 a 7 minuter.