Sjøbadene aabnes i dag.

Trengsel på Hovedøya. Fribadet for herrer til venstre, betalingsbadet til høyre. (Ukjent foto, Byarkivet)

Aftenposten, 1.6. 1917: Kristiania har siden pinsedagene ikke næret noget høiere ønske end snarlig at faa gaa i vandet. Fra i dag af gjør kommunen sit, for at dette ønske letvindt kan opfyldes. I dag aabnes nemlig de komunale bad paa Hovedøen, ved Grønlien og guttebadet ved Filipstad.

Hovedøen kommer selvfølgelig til at modtage de fleste badegjester. I fjor badede over 120,000 der, og langt flere bliver det iaar, da færgeforbindelser er betydelig forbedret. I fjor blev forbindelsen opretholdt af en færge og to motorbaade; iaar er der desuden anskaffet en ny færge og en motorbaad.

Nyt af aaret er for øvrig køarrangementerne. Fæstningsbryggen bliver i sommer helt og holdent gratisbadenes, naar nu om en 14 dages tid alle, som agter at besøge betalingsbadet, bliver henvist til Piperviken. I fjor var det bare ca. 10,000 som besøgte Hovedøens betalingsbad. Disse stod da i den lange kø, samen med de mange, som skulde til gratisbadene.  Iaar, da man altsaa vil slippe dette, faar nok betalingsbadene et talrigere besøg.

Af nyt eller er at berette, at bryggen paa Hovedøen er gjort 17 meter længer, saa flere baade kan lægge til samtidig. Baade paa Fæstningsbryggen og Hovedøen er bygget vagtkiosker, og en trafikmester er ansat for at dirigere trafiken.

Vandet holdt 16-18 grader i pinsen, og varmere er det vel blevet siden, saa trafikmesteren faar sikkerlig nok at gjøre alt fra i dag af.