Ungkarshjem i Kristiania.

Etter ungkarshjemmets dager lå Hotel Ambassadeur i Camilla Colletts vei 15. Foto: Google maps

Aftenposten, 22.5.1917: Der dannes saa mange aktieselskaber i vor tid. Det kan derfor ikke forbause nogen at høre, at der nu her i byen skal dannes et med det formaal at bygge og drive et ungkarshjem. Ideen er forresten udmerket, og den er saavidt vi ved bare ført ud i livet en gang tidligere her i landet. Paa Rjukan har man nemlig noget, som heder «Manneheimen» og som vistnok er et foretagende i lighed med det planlagte ungkarshjemmet i Kristiania.

Tegningen til det nye hjem er leveret af arkitekt G. Bugge og arbeidet skal udføres af bygmester E. Jensen. Planerne kan man studere paa advokat N.A. Petersens kontor. I morgen vil der blive holdt et forberedende møde, hvor ungkarerne kommer til at diskutere forskjellige spørgsmaal vedrørende foretagendet, husholdning og den indre tjeneste for øvrig. For at faa bo i hjemmet maa man indskyde 4000 kr. Husleien er tænkt sat til 1000 kr. pr. aar.

Fra byggemeldingen i 1918. Strek under ungkar, sånn for sikkerhets skyld.

Bygningen bliver paa 4 etager og kjelderetage. I kjelderetagen findes et turnrum, rum for sportssager, kjøkken, kullager m.m. samt leilighed for bestyrerinden og pigerne.

I 1ste etage er indredet 4 leiligheder, hver bestaaende af hall, salon, soveværelse, bad og garderobe. I 2nden, 3die og 4de etage er der 5 lignende leiligheder. I alt kan altsaa hjemmet tage imod 19 ungkarer.

Af den tegning, som vi gjengiver af 1ste etage, ser man, at der her ogsaa bliver plads til den fælles spisesal med salon og en rummelig terrasse udenfor. Til hver leilighed i de tre øverste etager hører desuden balkon.

Ungkarshjemmet er sikret tomt i Camilla Collettsvei 15.