Solliparkens oparbeidelse.

Aftenposten, 12.5.1917: Solliparkens oparbeidelse har i længere tid staaet paa den kommunale dagsorden. Det ser nu ud for, at det skal blive alvor af. Saameget større grund er der hertil, som de kommunale lysverkers nye store administrationsbygning om ikke længe vil reise sig ud mod pladsen.

Til disposition haves ca. 3000 kr., som Selskabet for Christiania bys vel bidrager. Resten skal skaffes ved kommunebevilgning. Bygartnere har paa beplantningsbudgettet for igaar foreløpig opført 5000 kr. til arbeidets paabegyndelse.

Ovenfor hidsættes bygartnerens plan for parkens oparbeidelse, – med arkitektur: Balustraden mod gaden, smedejernsgitter, de to drikkefontæner m.v., vil dens gjennemførelse komme paa ca. 23,000 kr.

Planen skal paa mandag behandles i tilsynsraadet for byens udseende. Den virker, som man ser, meget tiltalende. Trappeanlægget ned til gaden lige ud mod sporveislinjen – der er her intet fortaug – synes dog noget betænkelig fra et trafikstandpunkt betragtet.

Les mer om Solli/Sommerro og «Mannen med nøkkelen» her.

Solliparken 1917. Ukjent fotograf, Oslo museum.