Store visjoner for Middelalderbyen

Foreningen Middelalder-Oslo tenker store tanker om en «gjenerobring» av middelalderbyen Oslo. Foreningen legger fram i alt 40 forslag som skal synliggjøre middelalderbyen og gjøre den tilgjengelig for befolkningen. Slik skal store og små kunne få både oppleve og forstå det byområdet som kalles «Nordens Pompeii».

Blant de mest spektakulære tiltakene foreslår foreningen å gjenoppbygge et utvalg trebygninger og andre konstruksjoner i form av sjøboder, bygårdsbebyggelse og brygger. Foreningen ønsker også å tilbakeføre Oslo torg ved Ladegården, slik det var rundt år 1300. Bispegata må i så fall stenges. De gamle steinruinene bør ligge som de er, men foreningen ønsker å få fram hele arealet der St. Hallvardskatedralen lå ved å fjerne den delen av Bispegata som ligger over dette området.

I alt ønsker foreningen å gjenoppbygge tre bygårder med trebygninger fra henholdsvis 1100-, 1200- og 1300-tallet. På gatenivå mellom bygningene skal det dekkes med trebrolegging. Bygårdene skal plasseres inntil Clemensallmenningen nederst ved Vannspeilet, slik at de danner en samlet helhet mellom Vestre strete og en gjenoppbygget brygge med sjøboder.

Som et «Middelalderbyens hjerte» lå Oslo torg ved dagens Ladegård og var byens viktige og høyst levende sentrum (ill.: Karl Fredrik Keller)

I de gjenskapte bygårdene ønsker foreningen å etablere både leirskole og barnehage. Her skal barna oppleve liv og virksomhet slik det kan ha vært i middelalderens Oslo. Flere andre tiltak foreslås også, som for eksempel et håndverks- og publikumssenter og et båtverft i det gamle lokomotivverkstedet – der det skal bygges en kopi av en middelalderbåt som kan plasseres ute på Vannspeilet.

Den eldste bebyggelsen som er funnet i Gamlebyen er fra 900-tallet, og lå på datidens nes mellom Bjørvika og Alnaelva, som på dette tidspunktet hadde sitt utløp nærmere Ekebergåsen. Middelalderbyen økte i utstrekning fra tidlig 1000-tall og fram til midten av 1300-tallet. Svartedauden og andre pestepidemier førte til avfolking, men utover 1500-tallet vokste byen igjen, helt til den brant i 1624, og Christian IV bestemte at byen skulle gjenoppbygges ved Akershus festning.

Hele det omfattende forslaget, som har fått navnet «Framtidsbilde for Oslo middelalderby 2024-2030», kan leses som PDF-filer på foreningens nettsider:

Middelalderbyens fysiske uttrykk. Innledning og del 1

Liv i og bruk av Middelalderbyen. Del 2 og vedlegg