Programet for den endelige Raadhuskonkurrence.

Columbi egg - dette utkastet sikret Arneberg og Poulsson seieren i finalen.

Aftenposten, 3.5.1917: Som nævnt godkjendte formandskabet igaaraftes Raadhuskomiteens udkast til program for den endelige Raadhuskonkurrence mellem de 6 tidligere præmierede arkitektfirmaer.

Vi har før gjort rede for programets reguleringsmæssige krav: En trafikaare mod vest fra Løkkeveien til Engensgade, – forbindelse mellem Triangelen ved Victoria Terrasse og Piperviken, – forbindelse over Bedstefarstomten til Raadhusomraadet, Vestbanen, – forbindelse mellem Storthingsgaden i dens skjæring med Universitetsgaden og Piperviken, ført frem enten gjennem Raadhuset eller langs dets sider. – Tordenskiolds plads kan delvis bebygges.

Raadhuset skal indeholde:

Festivitetslokaler, festsal og selskabsrum, lokaler for repæsentantskab og formandskab, for de 3 magistratsafdelinger, for kæmnerkontoret, folkeregistret, det statistiske kontor, bogholderiet, revisionen, ligningsvæsenet.

Desuden en ca. 900 m2 overlyshal med rummelig forhal og statelig indgang, med oplysningskontor og telefonrum for publikum. Omkring hallen lægges de mere repræsentative rum. Et monumentalt trappeanlæg bør sætte hallen i forbindelse med festsal og selskabsrum.

I underetagen kan arrangeres restaurant.

For at give adgang til en friere gruppering af bygningsmasserne og for at skaffe reserverum tænkes bygningen helt eller delvis opført i 4 etager.

[…]