De flytbare barakker for husvilde.

– 70 leiligheder.

Aftenposten, 29.4.1917: I bystyremødet 1ste marts bevilgedes 310,000 kroner til opførelse af nødbarakker for husvilde, efter plan og anbud fremlagt af Norsk barakke- & impregneringskompani […]

Efter forlydende optræder selskabet med anbud, –  byggeraskheden spiller nemlig her en stor rolle, og i saa henseende er systemet absolut overlegent. Det var en af grundene til, at Kristiania kommune ikke betænkte sig – barakkerne kunde bygges paa Hamar paa 3-4 dage og sætte sop paa etpar dage.

Dertil er de flytbare. Forandrer boligsituationen sig, saa kan barakkerne i al hast tages ned og nyttiggjøres andeetsteds, for sygehuse eller som militærbarakker.

[…]

Raskheden vil man faa et begreb om, naar man hører, at selskabet paa 21 dage byggede barakker for militærleiren udenfor København til hele 2 bataljoner.

For at vende tilbake til vore husvildebarakker, saa omfatter de 70 leiligheder i 12 barakkerækker, – én række paa søndre Aasen langs Thygesens gade, billedet ovenfor viser det første hus paa det nærmeste færdigt, én række paa nr. 80 B Sandakerveien og en paa nr. 12, 14 og 16 Vossegaden.

Hver leilighed bliver paa 1 værelse og kjøkken. Fundamentering, kloak- og vandledning har kommunen besørget. De første indflytninger vil kunne finde sted om en 14 dages tid.

Barakkerne er selvfølgelig kun en nødhjælp mod husvildheden. Men som saadan er de udmerket tjenlige, med tykke, gode vægge. Og naar husene bliver malt – der skal lægges an paa en tiltalende farve – saa vil «anlæggene» faa et efter omstændighederne ganske koseligt udseende.