Byens sommerudfartssteder iaar.

Bygdø sjøbad nedlægges som forlystelsessted.

Bygdøy sjøbad ca 1910-15. Ukjent fotograf, Oslo museum.

Aftenposten, 19. 4. 1917: Paa sommerudfartsstederne er der nu travl virksomhed for at bringe alt i orden til sæsonens aabning.

Malere og snedkere pudser op og fornyer og restauratørerne stræver for at ordne kontrakter med optrædende og musikanter.

I det store og hele taget bliver alt som i fjor. Det eneste sted, hvor der bliver nogen større forandring, er paa Bygdø sjøbad. Der skal musikpavillonen og gjærderne rives ned. Bygdø sjøbads dage som forlystelsessted er nemlig talte. Ingen skal optræde der mere og der skal ingen musik være.

Det er trist, men vistnok intet at gjøre derved. Det eneste, som bliver igjen af forums herlighed, er en god kafé, som skal drives af vagtmester Johannesen, som er ansat paa Slottet.

Sjøbadet, som skal henhøre under kaféen, bliver drevet som vanlig. Dampskibsforbindelsen med badet bliver indstillet, da ingen kan paatage sig at holde den vedlige uden en billetpris pr. tur af mindst 1 kr. Og slige billetpriser mener man ingen vil betale for den lille tur.

Paa Bygdønæs bad bliver alt ved det gamle iaar. Restauratør Thronseth lover at gjøre alt for at skaffe en god og rimelig dampskibsforbindelse og god underholdning.

Gjestene ankommer Bygdøy sjøbad, ca 1900. Foto: Severin Worm-Petersen, NTM.

Bygdø sjøbad aabner første søndag i mai og Bygdønæs i midten af maaneden. Sjøbadene aabner 1ste juni.

Dronningen aabner 10de mai. Der er engageret et godt ungarsk orkester. Aarets nyhed er, at Dronningen herefter skal straale af elektrisk lys. Tidligere har der som bekjendt kun været gasbelysning.

Kongshavn bad begynder sin sæson 17de mai. Der bliver som sedvanlig musik og revytheater. Flere kjendte varietéartister er engageret, deriblandt Gerda Crown.