Utsikten fra Ekeberg (9)

Da kaptein Otto Julius Hagelstam sto på Ekeberg og tegnet utsikten over Christiania i 1816, kunne han gjøre det med en viss viten om at hans egen innsats hadde bidratt til den svenske seieren over de gjenstridige nordmennene et par år i forveien. Det var nemlig han som hadde tegnet sjøkartene som gjorde det mulig for den svenske marinen å feie unna den norske ute ved Hvaler i 1814.

Samtidig med utsiktsbildet fra Ekeberg tegnet Hagelstam også et kart over Christiania med omgivelser, og kartet gir et ganske godt «snapshot» av geografien rundt byen i 1816 (klikk på kartet for full størrelse). Hagelstam var militær kartograf og dertil en meget habil frihåndstegner, og selv om han har tatt seg enkelte kunstneriske friheter i selve tegningen av byen, er detaljrikdommen stor og til dels ganske instruktiv. Fjellene i bakgrunnen kommer brått på, men det er interessant å se hvor skarpt skillet går mellom kvadraturen og området like utenfor.

Hagelstam het egentlig Hagelberg etter sin militære far, men tok Hagelstam-navnet allerede i 1801 da han vervet seg som fenrik i marinen. Hans morfar var ingen ringere enn greven, feltmarskalken og kunstneren Augustin Ehrensvärd, i dag mest kjent som han som grunnla den fantastiske festningen Sveaborg utenfor Helsinki.

Hagelstam ble raskt en høyt vurdert karttegner, og fikk flere viktige oppdrag, ikke minst på den svenske vestkysten opp mot Norge. Han må også ha vært på rekognoseringstokt over norskegrensen, og i forbindelse med krigshandlingene i 1814 leverte han raskt kart over Hvaler og Singlefjorden på innsiden mot Fredrikstad. I 1820 fikk han utgitt sitt praktfulle «Geografisk militairisk och statistisk karta öfver hela Sverige och Norrige» som kom ut i tre opplag.

I 1818 ble Hagelstam selv adlet, og innledet dermed en lang karriere som riksdagspolitiker. I tillegg til sine militære interesser var han også svært opptatt av folkeopplysning i pakt med tidens ånd, og hans brosjyre om brennevinsmisbruk ble trykket i ikke mindre enn 45.000 eksemplarer. Han skrev også bøker om folkehelse og dessuten en praktisk innføring om taktekking med papir, «grundade på erfarenhet». Den kan du lese her.

Hva med et gratis nyhetsbrev om byens historie? Klikk på lenken og meld deg på!

Utsnitt fra Hagelstams tegning. Vår frelsers kirke (Domkirken) til høyre i bildet, Paleet litt til venstre for midten.