Strandpromenaden.

Kommunen kjøber Gulbransons arvingers eiendom Drammensveien 96 E for 140,000 kroner.

Aftenposten, 12.4. 1917: Bystyret har, som bekjendt, bevilget flere hundrede tusen kr. til gjennemførelse af en strandpromenade langs Frognerkilen.

Promenadeplanerne stoppede foreløpig op ved Skarpsno. Forsættelsen dannes nemlig af den grosserer Gulbransons arvinger tilhørende eiendom Drammensveien 96 E. Om denne eiendom procederes der mellem jernbanen og eierne for Høiesteret. Kommunens økonomiske interesse i processen dreier sig om ca. 100,000 kr.

Da retssagens udfald er tvilsomt, og da det jo er lidet fornuftig at erhverve kostbar grund til strandpromenade for at lade grunden ligge brak i aarevis, saa har magistraten foreslaaet, at kommunen hugger procesknuden over og kjøber den til Strandpromenaden regulerede og udenfor liggende grund med strandlinje – det paa ridset ovenfor stregede areal – for 140,000 kr., et salg eierne er villige til at gaa med paa. Da kan man ufortøvet og uhindret gaa til at oparbeide denne avenue, som vil blive byens vakreste og populæreste spadservei.

Det oplyses, at byggereglerne for strøget ikke er til hinder for anlæg af restaurant paa det areal, som foreslaaes kjøbt.

Formandskabet gik igaaraftes med paa magistratens forslag, hvorefter sagen gaar til bystyret til endelig afgjørelse.