Oldfund i Oslo.

Aftenposten, 22.3.1917: Under de gravningsarbeider, som jernbanen fortiden foretager ude i Oslo, finder man stadig brokker af ældre bygningsdele. Af anlægsingeniørerne er der givet besked om, at alle stene eller bjelker, som synes at have været dele af en bygning, skal opbevares. Og rigsantikvaren underrettes øieblikkelig om fundene.

I de sidste dage har man gravet frem nogen stene, som synes at være af interesse. Det er to store klæberstene, som paa ydersiden er udformet som et konsol-kapitæl.

Desuden er der fundet en række andre stene med ornamentale prydelser og inskriptioner, som man vil se af billederne.

Rigsantikvaren, dr. Harry Fett, har i dag været ude og set paa stenene. Kapitælerne var et interessant fund, mente han. De stammer fra Haakon Haakonssøns tid og er gotiske. De har uden tvil tilhørt en af de mange kirker i Oslo, men hvilken er ikke godt at sige. Paa grund af at de er fundet lige ved St. Halvards plads, kan det hende, de tilhører St. Halvards kirke. I saa fald er de dog ikke fra denne kirkes hovedbyggeperiode, som tilhører den romanske tid.

De øvrige stene er rester af gravmæler, paa den ene ser man et udrundet timeglas, paa den anden et ornament, som tyder paa, at det har tilhørt et gravmæle fra det 18de aarhundrede. Endelig er der fundet et par stene med inskriptioner.

Er du interessert i å lese mer om utgravningene i Gamlebyen på denne tiden, kan du klikke deg inn på boka til arkeologen Gerhard Fischer som ledet arbeidet.