Folkeskolerne maa antagelig gaa til delvis lukning strax.

Grønlands skole hadde brensel for noen få dager. (Foto: Teknisk museum)

Aftenposten, 14.3.1917: Optællingen af folkeskolernes brændselsbeholdninger er endnu ikke helt tilendebragt. Det endelige resultat vil først foreligge i dag, men allerede nu har man nogenlunde oversigt over situationen. Denne synes at være saa alvorlig, at en nær forestaaende lukning af skolerne antagelig er uundgaaelig. De aller fleste skoler har bare beholdninger tilstrækkelige for de nærmeste dage. Blant de verst stillede er Ila skole, som igaar kun havde saavidt brænde, at man fik fyret op. I løbet af dagen fik skolen nogle læs, som hjælper den udover de første dage. Foss skole har kun ugen ud, Grønlands skole greier sig nogle faa dage, Sarsgadens og Ullevaalsveiens skoler har nok for ca. 8 dage, det samme er tilfældet med Majorstuens, Grünerløkkens og Møllergadens skoler. Tøien skole var igaar næsten læns, men har faaet overladt en del fra Bjølsen skole, hvilken skole er blandt de bedst stillede. Af de andre skoler, som er nogenlunde godt forsynet, er Vaalerengens, som kan greie sig til midten af mai, Vahls skole, som har brænde for ca. 3 uger, Ruseløkveiens skole kan holde det gaaende ialfald denne maaned ud og Oslo har tilstrækkelig for hele vinteren.

Der blev igaaraftes holdt et møde, hvortil alle skolers overlærere var fremmødt.