Holmenkolbakken i dens nye skikkelse.

holmenkollen 1917 tegningAftenposten, 24.2. 1917: Det er gjort mange forandringer i Holmenkolbakken, siden det første gang var løb der, og det kan med tryghed siges, at de alle har været til det bedre. Skiforeningen steller om bakken med den ømhed, den har krav paa, som hjertebladet i norsk skisport for hopløbningens omraade. Den gamle aristokrat af en skibakke har vistnok hvad hoplængder angaar i aarenes løb maattet se sig overgaaet af enkelte parvenuer, men ingen af disse har kunnet vise hop, som gjør sig saa godt som i den gamle hederskronede bakke i aasen op fra Besserudtjernet.

De sisdste aars arbeider med Holmenkolbakken har særlig taget sigte paa at øge muligheden for større hoplængder, og et godt spadetag er taget i samme retning siden Holmenkolrendet ifjor. Vi har før nævnt, at der er foretaget udsprængninger i den nedre del af unnarendet, bakken er her skaaret ganske kraftig ned, og vor tegning ovenfor viser bakken i dens nye skikkelse. Der har nu i flere dager været kjørt paa sne i den udsprængte del, og det havde været meningen at prøve den efter langrennene torsdag, men det blev der ikke anledning til. Muligens byder der sig en leilighed ved langrendene søndag. Og mandag faar vi altsaa se den lange række af løbere i den nye bakke. Der vil utvilsomt i godt føre blive noteret hoplængder paa opimod 40 m.