Udfarten igaar.

Vinter i Nordmarka 1917. Foto: Anders B. Wilse, Oslo museum.

Aftenposten, 10.1.1916: Gaarsdagen blev en stor udfartsdag. Thermometret havde krabbet sig en fire, fem grader ned under nulpunktet, saa der var bra ski- og akeføre, og følgelig vrimlede det med mennesker i byens omegn. Skiløberne tog flugten i store skarer; i alt blev der igaar expederet ikke mindre end 10.000 par ski ud fra byen. Og Holmenkollen, Frognersæteren og Skjennungshytten var besøgt til trængsel. Holmenkolbanen befordrede 16.000 mennesker opover igaar og 800 kjelker. Hertil komme, saa de kjelker, som eiermændene selv befordrede paa mere gammeldags vis; de var heller ikke saa faa. Og det kan nok hænde, at der var liv i Frognersæterbakkerne; de akendes raab klang lystig hele dagen igjennem og langt ud over kvelden. Føret var gjennemgaaende upaaklgelig, og humøret var glimrende, det var let at merke.

Gaarsdagen var sikkert indledningen til en lang række store udfartssøndage; det er jo som regel over jul, at ski- og kjelkeakningen tager fart for alvor.