Det nye  bystyre.

Den nye ordføreren - Carl Jeppesen (AP)

Aftenposten, 9.12.1916: Nu, da navnene paa de valgte 84 bystyremedlemmer foreligger, kan det have sin interesse at se paa sammensetningen efter livsstillingen. Vi har forsøgt at samle i grupper med følgende resultat:

Arbeidere, arbeidersker, formænd        10

Advokater     6

Arkitekter       1

Bestyrere        1

Bankchefer, direktører, disponenter     5

Bogholdere, kasserere, expeditører, fuldmægtige         6

Forretningsførere (inden socialistorganisationen)        4

Haandverkere, haandverksmestre      15

Forlagsboghandlere       2

Fruer, frøkener    8

Fanejunker    1

Ingeniører      2

Kjøbmænd, grosserere       3

Læger, sygepleiersker  2

Prester   2

Politifunktionærer          2

Professorer       2

Restauratører, kjeldermestre   2

Redaktører        5

Skolebestyrere, lærere     4

Skibsredere       1
11 af de 84 er kvinder, samme antal som i det bystyre, der nu skal opløses. Høire har i det nye 4, venstre 1, frisindede 1 og socialisterne 5.

30 af de 84 bystyremedlemmer er helt nye folk. Bystyret kommer saaledes til i betragtelig grad at forandre fysiognomi.

[…]