Det vordende norske tekniske museum.

Et stort anlæg paa Frogner.

Aftenpostens illustrasjon året etter, i oktober 1917.

Aftenposten, 7.12.1916: Efter flere aars arbeide for oprettelsen af et norsk teknisk museum er denne vigtige sag i disse dage bragt et skridt frem mod sin endelige løsning, idet kommunen har samtykket i, at Museumsforeningen faar anledning til at udarbeide planer for en museumsbygning paa Frogner.

Foreningen tæller nu ca. 300 medlemmer. Der er allerede givet en række gaver af stor interesse til det vordende museum, gaver, som man foreløpig har maattet lagre delvis i Møllergadens skole og delvis rundt om i tilfældige lagerrum.

I samraad med stadsarkitekten og bygartneren skal da nu planerne udarbeides i to alternativer, det ene omfattende bygning paa en tomt til Nobels gade, hvor udstillingens motorhal laa, det andet alternativ tager sigte paa tomten, hvor industrihallen havde sin beliggenhed. […] Den paatænkte bygning bliver af anselige dimensioner, og der er anledning til store udvidelser. I teknisk museum vil blive optaget Jernbanemuseet paa Hamar og Telegrafmuseet.

[…]

Planerne til bebyggelsen paa Frogner vil blive udført i løbet af vinteren og forelagt for det 7de norske landsteknikermøde, som skal afholdes til næste sommer.