Kommunalt  tomtekjøb for  over 1 million ved Thorshaug.

Plads og  park. – Byggetomter.

Hegermanns plass ca 1920. Oksestatuen kom i 1929. (Ukjent fotograf, Oslo museum)

Aftenposten, 30.11.1916: Efter forslag fra boligtilsynet besluttede formandskabet igaaraftes at anbefale at indkjøbe et større tomteareal vest for Thorshaug. Arealet udgjør – uden fradrag af grund til gader – 263,440 m2 – den samlede pris er 1,167,500 kroner.

Arealet er paa 3 forskjellige aktieselskabers hænder. Det strækker sig ovenfor Thorshaug-gaden, paa østsiden af Vogts gade, grænsende lige ind til de kommunale industritomter,  saa kommunen vil faa et meget betydelig sammenhængende omraade.

Anvendelsen er der endnu ikke bestemt noget om. Men meningen er, at arealet skal bebygges enten af kommunen eller – ved at afhændes – af private. Det egner sig udmerket til bebyggelse.

En del skal udlægges til plads og park.

Kart over området i 1911.
Kart over området i 1911.