Fremspringet i Dronningens gade skal reguleres væk.

Ca 1895-1900. Ukjent fotograf, Oslo museum.

Aftenposten, 13.11.1916: Bystyret skal paa torsdag behandle indstilling fra magistrat og formandskab om indkjøb af Dronningens gade nr. 38 for 125.000 kroner. Indkjøbet  sker for at faa gjennemført Dronningens gades regulering efter den sorte streg paa ridset ovenfor. Eiendommens areal er 318 m2. Heraf medgaar til at regulere Dronningens og tillige Gunnerus’ gade i alt ca. 240 m2, saa der kun bliver tilbage ca. 80 m2. Byen er derfor ubetinget indløsningspligtig, naar bygningen rives. Og reguleringens gjennemførelse er helt afhængig af eiendommens erhvervelse for byens regning.dronnings-38-rids

Paa den vis à vis liggende tomt nr. 2 Gunnerus’s gade er for tiden under opførelse en stor monumental forretningsgaard. Saavel af æstetiske som af trafikmæssige grunde vil det være ønskelig, om denne bygning kunde faa noget friere omgivelser. Det vil ligeledes være af betydning for gjennemgangstrafikken i Dronningens gade, om det stængende fremspring, som eiendommene nu danner i gaden, kunde fjernes.

[…]

dronningens-38