Wilses Kristiania

Christiania paraply- og parasollfabrikk 1913. Foto: A.B. Wilse, Oslo museum

Beate Muri har rendyrket bildesjangeren i sine bøker, men skriver også godt og levende om bildene, slik at publikum faktisk får med seg atskillig informasjon likevel. Slik er også Muris siste bok – om Wilses bilder – blitt en interessant reise blant Kristianias arbeidsfolk for hundre år siden.

150-årsjubileet for fotografen Anders Beer Wilse (født 1865) er blitt feiret vidt og bredt i form av utstillinger og bøker, men denne ekstremt produktive dokumentaristen har etterlatt seg så enorme mengder bilder av høy kvalitet at vi neppe har sett den siste bokutgivelsen med hans arbeider. Beate Muri har tatt utgangspunkt i Wilses dokumentasjon av arbeidsliv i Kristiania i perioden 1900-1925.

Wilses bilder er av høy kvalitet, og noen av dem har vi fått se gjennom annen distribusjon. Wilse-bilder er populære på de mange Facebook-sider der historiske bilder deles, men ofte blir de stående uten at noen kan fortelle noe særlig om hva vi får se. Her ligger Beate Muris styrke. Hun har faktisk studert de enkelte bildene og gravd fram bakgrunnen for dem, og vi får vite atskillig om hva de viser. Bildene er også fra en periode hun har skrevet om i flere tidligere bøker, og det er åpenbart at hun her kan trekke på et stort materiale som hun kjenner fra før.

Boka er inndelt bransjevis, og vi får glimt fra håndverk, industri, handel og kontor, helse og omsorg, service og kunst og kultur. Vi møter snekkere og slumsøstre, bøkkere og bakere, politifolk og paraplymakere – og vi lærer noe underveis gjennom hele boka. Her kommer vi tett på folks hverdag, i en fin kombinasjon av bilder og tekst.

beate-muri-bildeBeate Muri
Wilses Kristiania
Pegasus forlag 2016
184 sider