Endelig.

Den nu besluttede nye musikpavillon.

Den nye musikkpaviljongen sto ferdig i 1918, da dette bildet ble tatt. (Ukjent fotograf, Oslo museum)

Aftenposten, 19.10. 1916: Endelig er det kommet saa langt med den evindelige musikpavillon-sag, at formandskabet igaaraftes besluttede en ny pavillon efter arkitekterne Morgenstierne og Eides ovenstaaende tegning. Og den skal staa, hvor den nuværende ærværdige staar, hvorved talen om at flytte Wergeland og sætte pavillonen paa hans plads sans phrase er afvist.

Hva tid vil man faa se den nye?

Ja, spørgsmaalet vilde have været let nok at besvare, hvis ikke verdenskrigen havde brudt ud.

Bestil nu om dagene en stol hos en snedker, – faar du den en gang i næste aar, kan du være glad til. Slig er nu arbeidsforholdene.

Den store træpavillon af udsøgt materiale kræver baade meget og fint snedkerarbeide. Der er, som man vil se, en hel del udskjæringer, skulptur. Det hele skal bortsættes til en entreprenør. Men hvad tid man vil faa bestillingen effektueret, er det umulig at sige noget om.

Pavillonen skal holdes i hvitt. Taget dækkes af sort, glasseret hollandsk tagsten med en skinnende kobberknap øverst. Rundt pavillonen en betongterrasse med et jerngitter omkring.