Reguleringschefens udkast til regulering af Piperviken og tilgrænsende strøg.

Aftenpostens illustrasjon
Aftenpostens illustrasjon

Aftenposten, 14.10.1916: […]
Reguleringschefen mener, at til en virkelig raadhusregulering hører regulering af samtlige tilførselsveie frem til det sentrale raadhusparti ved sjøen og havnen. Dette parti har hidtil henligget isoleret fra byens vestkant ved den «kinesiske mur», som heder Victoria Terrasse. Tiden og anledningen er nu inde til at bryde muren, – aabne mod havnen ogsaa her.
Den søndre del af terrassen ved Ruseløkveien foreslaaes sløifet og jevnet og Løkkeveien ført i gjennembrudd ret mod det vordende raadhus. Videre foreslaaes et 35 meter bredt gadeløb ført fra Victoria Terrasse ved Bakkegadens udløb i Ruseløkveien – ligeledes ret mod raadhuset, saaledes at man fra terrassen gjennem denne nye gadeaabning kan se Akershus.
Ruseløkveien foreslaaes forandret i hele sit løb. Fra Engens gade føres den som en bred avenue op til Victora Terrasse. Herfra og videre foreslaaes Ruseløkveien lukkete, idet bebyggelsen løftes op i høide med den nuværende terrassemur.
Ovenstaaende ris viser i hovedtrækkene, hvordan det egentlige Piperviksterræn med raadhuset tænkes reguleret. Retelinjede aabninger ud mod sjøen er den ledende tanke i samklang med arkitekt Linstows monimentale reguleringsudkast fra ældre tid.
Universitetsgaden reguleres ret frem mod Raadhuspladsen, det høieste parti. Paa begge sider af denne raadhusindkjørsel to brede, rette gadeløb helt frem til sjøen.

regulering-1916-undertittel