Høstquiz – Oslohistorie

Høstquiz

Velkommen til en liten osloquiz om hovedstadens historie. Du får ti spørsmål der du skal velge ett av tre svaralternativer for hvert spørsmål. Du har 180 sekunder på deg fra du trykker på knappen der det står “Start quiz”.

 

Kommentarer