De store grundarbeider paa Centralbankens tomt.

35,000 tons lere bortkjørt.

Bygningen sto ferdig i 1922. Her i 1921, fotografert av Anders B. Wilse. (Oslo museum)

Aftenposten, 5.10. 1916: Grundarbeidet paa Centralbankens tomt paa hjørnet af Kirkegaden og Toldbodgaden har nu paagaaet et helt aar, og fremdeles staar der meget arbeide igjen at udføre, før opførelsen af den store gaard kan begynde.

Aftenpostens reportasjetegning i 1916.
Aftenpostens reportasjetegning i 1916.

Det har da også vært et vanskelig og usedvanlig stort grundarbeide, som man har maattet udføre paa den vel 2,5 maal store tomt. Grunden bestaar nemlig over det hele af lere og der er meget dypt til fjeld. De sterkt trafikerede gader og de store gaarde, som grænser direkte til tomten, har gjort, at man har maattet træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger. Man har saaledes maattet anvende jernspundsvægge, af forskjellige systemer.
[…]
Paa enkelte partier af denne tomt har man maattet fjerne et lerelag paa lige optil 14 meter for at komme ned til fjeld. Naar dette er naaet, støbes betonfundamentet op i en høide af ca. 7 meter under gadens plan. At kjeldergulvet skal lægges saa dypt, skyldes den omstændighed, at gaarden skal have 2 etager under jorden.
[…]
Paa Centralbankens grund er nu denne udgraving snart færdig. Der arbeides nu i en dybde af 6 meter under havets overflade. De 110 mand, som er beskjæftiget ved anlægget, arbeider skiftesvis nat og dag.
Et indtryk af, hvilket imponerende arbeide der er udført, faar man, naar det oplyses, at hele 35.000 tons lere er udgravet, opheist og bortkjørt fra tomten. Størstedelen af denne lermasse er i lægtere slæbt ud paa fjorden og sænket.