Ekebergbanen.

Kjørehastigheden. – Taxterne.

Ekebergbanen ved Kongsveien i 1917. Foto: Narve Skarpmoen (Byarkivet)

Aftenposten, 23.9.1916: […] Vevæsenet foreslaar, at kjørehastigheden paa den del af veien fra Sjømandsskolen til Ljabroveien, hvor stigningen er 1:18, ikke under nogen omstændighed bør sættes høiere end det tilladte maximum for sporveien i byens gader, nemlig 300 m. i minutet. For den øvrige del af banen indenfor bygrænsen 400 meter. Ekebergbanen har selv foreslaaet en kjørehastighed af 500 meter indenfor bygrænsen.
[…] Magistraten har sluttet sig til veivæsenet. Veiudvalget ligesaa, idet taxterne dog menes at burde yderligere nedsættes, saa de bliver: Fra Stortorvet til Sjømandsskolen 15 øre, fra Oslo til Sjømandsskolen 5 øre, fra Oslo til Kilden 10 øre, fra Oslo til Solveien 15 øre, med reduktion for barn.
Sagen vil blive behandlet i næste formandskabsmøde.