Vestkanttorvet paa Prof. Dahls plads.

Tages i brug fra i morgen.

Aftenposten, 22.9.1916: […] Paa torvet kan, indtil nærmere bestemmelse er truffet af magistrat og formandskab, forhandles: Blomster, planter, bær, frugt, grønsager, poteter samt anden afkastning af have eller jordbrug. Samtlige varer maa være produkter af egen avl. Der vil indtil videre ikke blive givet bevilling til opkjøbere eller mellemhandlere.

Det fornødne politiopsyn vil blive besørget fra Hegdehaugens politistation.

Ovenstaaende fotografi viser torvet, som det i dag ser ud, – øde og tomt, bortset fra en enkelt politikonstabel i forgrunden.

Spørgsmaalet er nu: Vil dette øde afløses af et torvlivs mylder? Vil de nærmeste dage opvise et hyggelig bilde af kjøbslaaende vestkantfruer foran tilførte rigdomme af poteter, bær, blomster, frugter etc, – i stedet for denne ensomme konstabel?

Tiden vil vise det.

Der er i hvert fald god plads: 40 meter i bredden og vel 90 i længden. Skraaningen fra torvet op mod Professor Dahls gade skal senere blive gartnermæssig behandlet.