Munkedamsveibroen over jernbaneskjæringen.

Et gammelt beboelseshus maa rives, – veien skal løftes betydelig.

Munkedamsveien 26 - ifølge Aftenposten "uden særlig værdi i kulturhistorisk henseende"...

Aftenposten, 24.8.1916: Drammensbanens ombygning til dobbeltspor og elektrisk drift forvolder adskillige forandringer ogsaa inden byens grænser – ved broovergange og ellers.
Saaledes med Munkedamsveiens broovergang. Elekritificeringen kræver for jernbanen en betydelig større høide end nu under broen – mindst 5.1 meter mellem skinnetoppen og broens underkant. For at skaffe denne brohøide maa Munkedamsveien paa dette stykke hæves flere meter.
Dette griber igjen ind i bebyggelsen. Saaledes nødvendiggjør omlægningen, at det gamle kjendte træhus, Munkedamsveien 26 – der hvor trikken svinger op i Cort Adelers gade – maa rives. Rivningen skal ske en af de første dage.

[…]
Flere arbeiderfamilier bor tilhuse i den gamle bygning. Det er alt andet end tidsmæssige leiligheder. Men det er da tag over hovedet. Selvsagt har jernbanen kviet sig i det længste ved i disse fortvilede boligtider at sætte folk ud. Men jernbanen er i den haarde nødvendighed. Forhaabentlig kan den paa en eller anden maade række de udkastede en hjælpende haand.
Drammensbanen omkalfatrede ved sit anlæg, omkring 1870, en hel del i Munkedamsvei-strøget. Nu tager den ogsaa denne rest af den gamle bebyggelse, i og for sig uden særlig værdi i kulturhistorisk henseende, men dog en levning fra gammel tid.

Samme sted for ikke så lenge siden, før Nasjonalmuseet ble påbegynt. (Foto: Google Maps)
Samme sted for ikke så lenge siden, før Nasjonalmuseet ble påbegynt. (Foto: Google Maps)