Et forfærdelig sporvognsuheld idagmorges.

Rodeløktrikken stuber udfor Nybroen, men bliver hængende paa kanten.

Aftenposten 30.6.1916: Et heldigvis her i byen ganske enestaaende sporvognsuheld har idagmorges klokken ti minuter over sex fundet sted paa Nybroen.

Dagens første trik fra Rodeløkken gik fra endestationen efter ruten klokken sex i dagmorges […]. Det varede ikke længe før baade vognføreren og passagerene fik merke, at der var noget galt fat med vognens bremseapparater. […] Det var omtrent ugjørlig at faa vognen stanset ved holdepladsene, selv hvor disse laa paa flad mark, og farten øgede stadig. I den temmelig krappe sving fra Rathkes gade til Helgesens gade gik baade motorvognen og tilhængeren paa de ytterste hjul, og de passagerer som sad paa indersvingens side stubte halvveis over til den anden side.

I den lille modbakke foran holdepladsen ved Sofienberg skole, hvor sporveien svinger ned i Trondhjemsveien, lykkedes det at faa stanset. Her kom en del nye passagerer paa, saa begge vogne blev fulde. En del af de passagerer, som havde været med paa den vilde fart ovenfor, vilde nu gaa af, fordi de syntes farten var ikke saa lidet uhyggelig, men konduktørerne bad dem være taalmodige, det skulde nok gaa bra.

Motorvognen blev atter sat i gang, og saa bar det udfor den temmelig sterkt faldende bakke i Trondhjemsveien i stadig øgende fart. Folk, som stod paa holdepladsene nedenfor og ventede, saa spørgende paa vognene, som susede forbi dem uden at stanse.

Først paa fladen langt nede i Trondjemsveien blev vognføreren atter saavidt herre over motorvognen, at han fik stoppet, formodentlig ved at slaa agterover.

Nu skulde man tro, at baade han og passagererne havde faaet mere end nok af færden. Men, nei, efter denne lille pust bar det videre ivei paa samme maade. […] Farten tog atter til i hældningen ned mod Nybroen, hvorover en blaatrik, bestemt for Grefsen, netop kjørte, og ganske rigtig, der hvor sporene fra Thorvald Meyers gade begynder at løbe sammen, fandt sammenstødet sted mellom Rodeløktrikkens motorvogn og blaatrikkens tilhænger. Det blev et vældig brag, vinduerne knustes og de i rædsel skrigende passagerer kastedes om hverandre. […] Videre for vognen gjennem broens jernrækverk. Det knustes som fyrstikker og vognen stubte udover den 7-8 meter høie styrtning nedover mod elvebredden. Merkelig nok blev den til alt held hængende igjen paa kanten, da lidt over halvparten af vognen var kommet udenfor.

[…]

Det var hyl og jammer. Et par blev lidt klemt og fik nogle skrammer af glasskaar. Ingen kom imidlertid alvorlig til skade, og alle kom lykkelig ud.